Videoslužby od Jablotronu

05.01.2018

VIDEOVERIFIKACE je  nová služba společnosti Jablotron pro kontrolu situace ve střeženém objektu. Jedná se o doplňkovou službu ke službě střežení. 

Výhody služby Videoverifikace

 • Kontrola situace v objektu před poplachovou událostí (operátor má
  k dispozici až 1 hod. záznamu).
 • Informování Policie ČR v případě mimořádné situace.
 • Účinnější zásah díky aktuálním informacím z objektu.
 • Zrychluje a zásah a zvyšuje bezpečnost zásahové jednotky i příslušníků Policie ČR.

Princip Videoverifikace

Při vzniku poplachu dojde k okamžité signalizaci na PCO Jablotron, kde se operátorovi automaticky zobrazí obraz  z IP kamer, které jsou do systému Videoverifikace připojeny ( např. 1 - 2 vybrané kamery z celého systému).

Z online obrazu a zpětného záznamu (k dispozici vždy poslední hodina záznamu před poplachem) operátor celou situaci vyhodnotí a v případě
mimořádné události předává neprodleně všechny informace Policii ČR

Současně je vyslána zásahová skupina KRUH. Po celou dobu je operátor ve spojení s oběma bezpečnostními složkami a poskytuje jim aktuální informace o dění v objektu, aby bylo zajištěno včasné a bezpečné dopadení pachatele.Výhody Videoverifikace

 • Okamžitá vizuální kontrola poplachové události
 • Kontrola videozáznamu před poplachovou událostí
 • Informování Policie ČR v případě mimořádné události
 • Monitoring objektu v průběhu zásahu
 • Možnost archivace záznamu z kamerového systému
 • Náhled uživatele z telefonu, tabletu nebo PC


Jak službu aktivovat?

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit. 

Jsme autorizovaným partnerem společnosti JABLOTRON ALARMS a.s.